|| Tuyển || 72 Sinh mạng.

Giới thiệu truyện:

Có những đứa trẻ được sinh ra với quyền bảo hộ tuyệt đối và điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi. Dù sao chúng cũng chẳng có quyền lựa chọn. Cứ coi đó là một vinh dự lớn đi.

Danh sách chương: