[Tuyển] Lật Đổ Phong Kiến

Đăng bởi: -beoduyy

Cập nhật: 14-11-2018

Tag:#hanhdong#lichsu#vietnam


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vào năm 1932, quân đội nước Frint đã hoàn thành chiến dịch xâm chiếm các nước khu vực Châu Á và Việt Nam nằm trong số đó. Vào thời khắc gần như là tận cùng thì nhân dân miền Nam nước Việt đã đứng lên đấu tranh giành lại độc lập. Cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu... Thành công rực rỡ... Hay... Thất bại vô vàn...

Danh sách chương: