Học viện anh hùng.

Giới thiệu truyện:

Trong thế giới mà 80% dân số đều sở hữu năng lực đặc biệt được biết đến là "Quirks" (個性 Kosei) và nó đã chuẩn mực của xã hội. Và trường phổ thông U.A, ngôi trường danh tiếng đào tạo các hệ anh hùng tương lai mỗi năm lại tuyển chọn rất nhiều học sinh có năng lực về đào tạo.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: