( Tuyển Members) Lâu Đài Quạ Đen.

Giới thiệu truyện:

Này cô ơi! Cô muốn mua gì? Hạnh phúc? Hay niềm vui? Tôi thấy cô buồn... Khi cô bước vào cửa tiệm tôi...

Danh sách chương: