Tuyển Members

Đăng bởi: Thedeath_team

Cập nhật: 03-12-2018

Tag:#tuyenmember


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Các bn sẽ đc trải nghiệm, bộc lộ tài năng của các bn. Sẽ đc gắn ghép vs những người mik chưa hề biết mặt nhưng rất tốt. Hãy cùng đến vs The Death_Team: Nơi khơi dậy sự sáng tạo từ 1 niềm yêu thương. Help other one!!

Danh sách chương: