Tuyển Tập Kim Dung

Đăng bởi: kenvil9x9

Cập nhật: 30-09-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Phi Hồ Ngoại Truyện Tuyết Sơn Phi Hồ Liên Thành Quyết Thiên Long Bát Bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Bạch Mã Khiếu Tây Phong Lộc Đỉnh Ký Tiếu Ngạo Giang Hồ Thư Kiếm Ân Cừu Lục Thần Điêu Đại Hiệp Hiệp Khách Hành Ỷ Thiên Đồ Long Ký Bích Huyết Kiếm Uyên Ương Đao Việt Nữ Kiếm K.D xác nhận 14 truyện trên là của ông và mỗi chữ đầu của truyện thành hai câu như sau : Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên Riêng Việt Nữ Kiếm được viết ở giai đoạn đầu, khi văn phong của ông còn chưa thành hình.

Danh sách chương: