[TUYỂN] The Moon Circus

Giới thiệu truyện:

Một rạp xiếc chỉ xuất hiện vào nửa đêm... 12 con người được "chọn"... 1 cuộc truy đuổi giữa người và ??? "We're not playing with you, we were just having fun." "This is where you can show your real face, don't try to hide it from me." "I'm not crazy, my reality is just different than yours." "You know what? Curiosity kills the cat." "If you want to survive here, you have to be as mad as a hatter." ___________________________________ Đây là tác phẩm đầu tay của mình, xin ném đá nhẹ tay.

Danh sách chương: