[Tuyển] The World Has Changed

Giới thiệu truyện:

Khi cả một nền văn minh hiện đại của con người bị sụp đổ chỉ trong vòng 1 phút ... Một kỉ nguyên mới được ra đời . . . Tình trạng : Vẫn đang lấp hố , một khi đã đáo sẽ không lấp được nỗi ;p Credit : Sleep

Danh sách chương: