[TWICE] Trưởng phòng Park và một đám giặc

Giới thiệu truyện:

"Công ty là chỗ làm việc hay là chỗ mấy người thả thính nhau?!" "Tôi là trưởng phòng Park hay là quân sư tình yêu của mấy người?!"

Danh sách chương: