[TWICE] Trưởng phòng Park và một đám giặc

Giới thiệu truyện:

"Công ty là chỗ làm việc hay là chỗ mấy người thả thính nhau?!" "Tôi là trưởng phòng Park hay là quân sư tình yêu của mấy người?!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: