[BHTT] Tỷ, Là Em Cố Ý! - Tô Tử Ái

Đăng bởi: ARenNhi

Cập nhật: 05-03-2018

Tag:#bachhop#bh#bhtt#gl


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện tự viết. Bách hợp, nữ nữ sinh tử, hiện đại, vân vân và mây mây... Một đêm ấy đổi lấy hơn 1 năm. Là do em ngu ngốc, là do chị cái băng lãnh ngàn năm, thôi thôi... Tỷ, là do em cố ý cả!

Danh sách chương: