[BHTT] {Tự Viết} Tỷ, Là Em Cố Ý! - Đông Vương Dịch Phù

Giới thiệu truyện:

Truyện tự viết. Tác giả: Đông Vương Dịch Phù - 爱的泪水 Thể loại: Bách hợp, 1x1, nữ nữ sinh tử, hiện đại, có H văn,... vân vân và mây mây... Lịch đăng: 1 tuần/1 chương Cô (18) Nàng (21) Sau khi 'Nàng' tốt nghiệp, cũng là lúc một mớ rắc rối xảy ra. Sau hơn một năm, 'Cô' trở về để giải quyết hết tất cả rắc rối mà mình gây ra cho ai đó. Đâu biết được, sau khi hai người đã có thể 'chung một chỗ' thì rắc rối thật sự mới bắt đầu? Hai người có ngờ, đối thủ không đội trời chung. Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt. 'Giả sử'... xin nhắc lại, chỉ là 'Giả sử' !!! Hai người nhận ra thân phận thật của người kia, bộ mặt thật của người kia, tính cách thật của người kia. 'Yêu' hay 'Hận' ??? >///< (Truyện ta viết, mãi và vẫn mãi là Bách hợp! Không thích thỉnh đi đường vòng cho.)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: