(Ủ) Ansatsu Kyoushitsu: Robot

Giới thiệu truyện:

Cha... Cha... error... píp... máy trong vòng 3p nữa... sẽ ngưng... Cha... cha... error... error... bị lỗi... master... Một robot được nuôi dưỡng bởi người cha của robot. Error... lỗi lập trình... cứu... Phụt... Hàng mi khẽ sụp xuống, tất cả các bộ phận đã ngừng... cha...

Danh sách chương: