[U23VN] - Anh Đã Đợi Chờ Em

Giới thiệu truyện:

Người đã nói sẽ nắm tay anh suốt đời giờ em đã nắm tay cô gái khác vào lễ đường. Anh đã đợi chờ em. Nhưng em đã đợi chờ ai Không. Em chỉ đợi mỗi anh. Nhưng. Anh đã không biết điều

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: