Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã (ZhouYu ver)

Giới thiệu truyện:

Tác giả:Hữu Nhân Vô Phẩm Thể loại : Hiện đại, hài, nhất công(Châu Châu nha) đa thụ, chủ công, đoản văn. Độ dài : 22 chương + 1 Phiên ngoại Cái này Nhân làm cho tà giáo nha, cho tà giáo, cho tà giáo. Đọc vui thôi đừng vui quá. Không là nó mắn lắm không nêm nếm lại đc đâu :)

Danh sách chương: