Undertale-Câu chuyện về bóe Frisk

Đăng bởi: Littlegirl2019vn

Cập nhật: 30-01-2019

Tag:#undertale


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Trong cái câu chuyện này thì mị sẽ làm 3 thể loại :v 1.SHIPPPP 2.STORYYY 3.Bí mật của everybodyyy HẾT :V ahihi

Danh sách chương: