Ước Hẹn Thanh Xuân

Giới thiệu truyện:

|¶| Title: Ước Hẹn Thanh Xuân |¶| Author: Bạc Thuần |¶| Category: trọng sinh, thanh xuân vườn trường, đời thường, drama, romance, giả tưởng, nhẹ nhàng, hài hước |¶| Status: on going |¶| Length: Long fic |¶| Raiting: [T] |¶| Warning: + Không thích truyện clickback + Không chửi rủa Author này nọ + đây là truyện tự viết, vui lòng không nó ăn cắp, copy. Nếu thấy trùng truyện nào thì ib nói chuyện đoàng hoàng. + Không edit sang trang khác, chuyển ver cũng như Reup |¶| Credit: |¶| Ngày đăng: 9/10/2019 |¶| Ngày kết thúc: ???

Danh sách chương: