Vấn Đề Về COC Hiện Nay (End)

Đăng bởi: TTN_Len

Cập nhật: 26-12-2018

Tag:#có#tag


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Như chúng ta đã biết Creepypasta là những câu chuyện ngắn kinh dị hoặc phương tiện truyền thông khác được thu thập và chia sẻ trên Internet với mục đích đáng sợ hoặc để dọa nạt người đọc. ... Creepypasta đến trong một loạt các phong cách, nhưng một số đặc biệt phổ biến. (Nguồn Wiki) Tại đây, tớ sẽ nói những vấn đề về COC hiện nay....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: