VẬN MỆNH SÁT THỦ

Giới thiệu truyện:

câu chuyện kể về kabuto và trang sử khá hào hùng hổ báo của cậu khi được chuyển sinh sang thế giới khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: