Vệ Sĩ Của Hoàng tử

Đăng bởi: Ayasaki_Haru_Mie

Cập nhật: 14-06-2016

Tag:#lenphoenixmoon#rin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: Haruki Hanane Raiting: hủ là ok :v Không ai được lụm con ta Truyện được viết từ doujinshi vệ sĩ của hoàng tử by lenphoenixmoon (bạn ta đó)

Danh sách chương: