versetto/seconda parte | tạp văn.

Giới thiệu truyện:

đây là phần hai của đống tạp văn không bao giờ thấy hay. em cô đơn một góc buồn tăm, người ngoảnh mặt đi không một lời. niệm hoài xưa vãng thật hư vô, vì dầu sao cũng lắng vào đời. /tuyển tập tạp văn xàm xí và chân chó./

Danh sách chương: