Vhope | Ta đưa em đến trạm dừng chân cuối cùng

Giới thiệu truyện:

• Ta đưa em đến trạm dừng chân cuối cùng. • Như thế hôm nay tôi lại nhớ em, và tôi bắt đầu viết nhật kí. • Him X.

Danh sách chương: