[VHope/VMin/KookHope][BTS]Đem Hận Thù Chôn Vào Đáy Lòng!

Giới thiệu truyện:

Đem Hận Thù Chôn Vào Đáy Lòng! . "Điền Chính Quốc, tôi nhất định sẽ đem Trịnh Hạo Thạc về lại bên mình... Kim Tại Hưởng cậu hãy yên phận bên Phác Chí Mẫn đi." . - đọc vậy thôi nhưng vẫn là VHope~ #xanh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: