Viết Cho Những Ngày Còn Yêu

Đăng bởi: nguyetanh2311

Cập nhật: 08-07-2018

Tag:#nguyêtanh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tôi viết lên đây là đồng nghĩa với việc tôi đã buông bỏ anh, buông bỏ cái quá khứ vốn dĩ không nên có, buông bỏ người con trai vốn dĩ không nên gặp gỡ, buông bỏ một mối tình vốn dĩ không nên tồn tại trong cuộc đời của chúng ta!

Danh sách chương: