[Vietnamese translate] Comics & pictures about Tomstar.

Giới thiệu truyện:

Đây là góc dịch truyện nho nhỏ của mình về couple Tomstar trong phim Star vs forces of evil được chiếu trên Disney. Đi kèm là một vài hình ảnh cute hạt me khác. -------------------------------- Trans: Pearl (https://www.wattpad.com/user/Boomer_TV) Lưu ý: Thỉnh thoảng dịch sẽ có sai sót. Truyện dịch chỉ được đăng tại @Boomer_TV (Wattpad). Yêu cầu không re-up lại. Nếu có thì phải sự được cho phép từ người dịch (là mình). Hoặc ít nhất mọi người hãy để tên người dịch và artist nhé. (Bạn làm vậy là thể sự tôn trọng của mình đối với artist lẫn người dịch). OKAY!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: