vinh kĩ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở

Đăng bởi: thienhavodoi

Cập nhật: 24-08-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bài: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ Người soạn: Nguyễn Duy Vinh Đối tượng soạn giảng: Số tiết trên lớp: 5 tiết thời gian soạn: tháng 8 năm 2013 A/ Mục đích yêu cầu. - Mục đích: Đem đến cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước nói chung và văn bản của chính quyền cơ sở nói riêng; các yêu cầu về kỹ thuật khi soạn thảo và trình bày văn bản. - Yêu cầu: Nắm được những nội dung cơ bản về hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước nói chung, cách phân loại văn bản, soạn thảo và kỹ thuật, thể thức quy trình soạn thảo văn bản. B/ Kết cấu nội dung, phân chia thời gian, trọng tâm của bài: I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Tiết 1: I. Tổng quan về hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước (30') 1. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước. a) Khái niệm về văn bản quản lý nhà nước. b) Khái niệm về văn bản quản lý hành chính nhà nước. Tiết 2: c) Phân loại hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nư...

Danh sách chương: