|VKook Ver| {Hoàn} Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Frostar. Thể loại: Thanh Thủy Văn. Ở một lớp học nọ, lớp phó bị xếp ngồi cạnh với lớp trưởng. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi lớp trưởng xoay lớp phó như một cái chong chóng thì mọi chuyện đã bắt đầu...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: