•||Vkook||• (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/142545014-ly-h%C3%B4n-r%E1%BB%93i-s%E1%BB%A7ng-full Author: Niếp Truyện ngược, sủng, sinh tử văn, H, HE Số chương: 32 chương + 3 ngoại truyện Cậu nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là em đang khóc. Hắn nói: Cũng chỉ vì em luôn tươi cười nên anh mới cho rằng em chính là không quan tâm anh đang đi cùng với người phụ nữ khác, và em không yêu anh. Và vì thế, hai người mới chia ly, và vì thế hai người đã bỏ lỡ những tháng năm lẽ ra phải là hạnh phúc... ___________ TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ NGÔN TÌNH SANG ĐAM MỸ NÊN HƠI NGANG AI KHÔNG ƯNG TỪ CHAP ĐẦU CÓ THỂ CLICKBACK - Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả - Vui lòng không mang chuyện đi nơi khác ➡ Đã Hoàn 🔊 Tác Phẩm chuyển ver đầu tay, có gì sai xót mong mọi người cmt nhiệt tình

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: