《VKOOK》Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Boss

Giới thiệu truyện:

°αuthor Quân Xuyên °Editor by Tiểu Thiên °Editor ver by Radley °Rank #1JeonSomi °JustForKiimBwi95 ?Do Not Take Out Of Here? !!Fic xóa 1 năm sau khi hoàn!! Fic chuyển ver chưa có sự cho phép, nếu như editor yêu cầu gỡ tớ sẽ gỡ ngay ạ. Mong đừng nói nặng lời, chuyển ver hoàn toàn phi lợi nhuận. link editor:https://dangthien3010.wordpress.com link fic gốc:https://dangthien3010.wordpress.com/2017/01/01/muc-luc-cuoc-song-sau-khi-ket-hon-voi-sep/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: