|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em! (Full)

Giới thiệu truyện:

Anh chỉ muốn có con với em! Rating: NC- 17. Fic gồm 2 phần. Phần 1: Đã hoàn. Phần 2: Đã hoàn. Summary. Trên trái đất những hơn 7 tỉ người nhưng mà anh chỉ muốn có con với một mình em thôi. Trích lời của Kim Taehyung. Đây là Fic sinh tử văn. NOTE: KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: