[FANFIC] [Taekook] Thỏ Con, Do Em Quá Câu Dẫn [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Truyện này là thời hồi mới tập viết nên có rất nhiều lỗi sai, truyện này đã được xin phép tác giả đàng hoàng. Lúc đó chưa biết gì nên gộp cả đống truyện vào tới nhau nên mong mấy thím thông cảm mà bỏ qua. ❌KHÔNG PHẢI ĐAM MỸ❌ 4/5/2018

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: