VKook | Text | Purple Luv

Giới thiệu truyện:

"Trái tim anh chuyển từ đỏ sang tím chỉ vì em" . "Là vì hơn cả một từ yêu" . "Anh thương em" . 《 written by lyn 》 《 cover designed by lyn 》 《 Start : 30-01-2018 》 《 End : ............ 》

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: