VKookSu | Trường Học Vampire

Đăng bởi: han_ntt

Cập nhật: 25-05-2016

Tag:#bts#sukook#vampire#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

-Tình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ---------------------------------------- Author: Thuyuuki Editor: han_ntt TAKE OUT WITH FULL CREDITS !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: