[ VMin ] [ Tạm Drop ] (fanfic) Tiểu bảo bối của Kim Tổng tài!!

Giới thiệu truyện:

Tên : Tiểu bảo bối của Kim Tổng tài Au : Muối Vmin <3 Namjin <3 Hopega <3 Không biết cái motif cũ mèm này có gì thu hút 😂 Nhưng cảm ơn cậu vì đã click vào fic Fanfic đầu tay Gạch đá nhận hết // Fic đang trong quá trình edit //

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: