[ VMin ] (fanfic) Tiểu bảo bối của Kim Tổng tài!!

Giới thiệu truyện:

Tên : Tiểu bảo bối của Kim Tổng tài Au : Muối Thể loại: Ngọt -> ngược -> ngọt, fanfic, đam mĩ, thi thoảng có H, ngược công , ngược thụ =))) Nội dung : - anh là cái kiểu sủng ái vợ, đội vợ lên đầu mà sống " Thê nô công chính hiệu " - cậu ngây ngô ngốc nghếch sau này được sủng ái sắp thành " ngạo kiều thụ đến nơi " Giận thì giận Mà yêu thì yêu hết mức. Trải qua sóng gió để chứng minh tình cảm của bản thân cho đối phương bao nhiêu năm trời, xong! cuối cùng cũng có thể gọi hai tiếng: " em xã " ........................ " anh xã " Ngoài ra thì còn có mối tình ngược trước ngọt sau của cặp HopeGa và mối tính sến súa của nhà NamJin nha =3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: