| vỡ vụn | ongoing

Giới thiệu truyện:

Và rồi em vỡ tan trong tình đôi ta - jimin |vài trang nhật ký trước khi chết| Bookcover by TheSeaTeam

Danh sách chương: