Vong tích 亡迹tác giả: Tô Du Bính 酥油饼

Đăng bởi: narusasu2303

Cập nhật: 27-02-2016

Tag:#siêunhiên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

nguồn:chương 1-60: https://bornonablu3day.wordpress.com/vong-tich/ chương 61-120 + pn:https://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/mong-dai-luc-he-liet/vong-tich-to-du-binh/ Văn án: Vốn là, định bỏ chạy về phía đông. Thế nhưng, phạm chút sai lầm nho nhỏ. Vì vậy, thành đi ngược lại. ... May mà, có ngụy trang.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: