؛ vtrans. bangtan | 嘧 - enigma

Giới thiệu truyện:

ẩn mật/ 嘧 - enigma thể loại xoắn não, biên dịch có thể chịu trách nhiệm tháo xoắn nhưng tuyệt đối không spoil official author: Cecilla Bee trans: minnigga bản dịch đã có sự đồng ý của author. vui lòng không mang bản dịch đi bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của translator. cảm ơn! rank: #104 - Bí ẩn / Thrilled (160212)

Danh sách chương: