Vu Sư Chi Lữ full

Đăng bởi: hacthan0291

Cập nhật: 02-09-2015

Tag:#vân


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cho ta vô tận tri thức, ta lợi dụng tự thân hành động điểm tựa, khuấy động vô tận Thế giới. Cố sự giảng giải chính là một tên Cách Lâm Vu sư, y dựa vào trí tuệ và vận mệnh của chính mình, học tập chính mình đặc biệt Vu sư tri thức, du lịch dị vực Thế giới, tham gia văn minh khác nhau trong lúc đó chiến tranh cố sự

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: