Vườn hoa chạy nạn

Giới thiệu truyện:

- Chương I: Vườn hoa đang sống vui vẻ thì bị bầy ốc sên tấn công. Cả vườn đã lên kế hoạch định chạy nạn lần thứ nhất nhưng không ngờ lực lượng ốc sên quá lớn. Tất cả các chiếc lá của các bạn hoa còn lại đều bị ốc sên ăn mất. Chỉ mình hoa bồ công anh may mắn chạy thoát, đến được một vùng thảo nguyên ở đồi kei. - Chương II: Hoa bồ công anh gặp được các bạn mới và sinh sống vui vẻ cho đến khi thảo nguyên bị bầy sâu tấn công. - Chương III: Quá trình chạy nạn của các loài cây, trong đó có hoa bồ công anh. Quá trình giải cứu những cánh hoa bồ công anh khi chúng bay theo hướng ngược lại bằng cách đi đường vòng ( băng qua 2 quả đồi rei và tarn) - Chương IV: Khi đến nơi, các người bạn ở vườn hoa cũ ngày xưa vẫn còn sống và đang ở đây để bảo vệ cho những cánh hoa. Cảm nghĩ khi gặp lại bạn cũ và kế hoạch dụ bầy sâu vào cuộc sống loài người của các loài cây. - Chương V: Kế hoạch thành công và các loài cây chung sống với nhau hạnh phúc.

Danh sách chương: