WINTER 82 - SVT INTERACTIVE AU GAME

Giới thiệu truyện:

Author: Min, Ngọc Credits: • Inspired by midnight 1950/1988 From @seventeenurban • Sior (from The Fallen Star) -- Bọn mình dựa trên một game mà chị Sior đã đăng trên Facebook và viết thành fic, mong mọi người đón nhậnnnn.

Danh sách chương: