ww's next generation • kẻ thừa kế

Giới thiệu truyện:

fic : ww's next generation • kẻ thừa kế author : @Leafia_TheForest aka tớ :;(∩'﹏'∩);: character(s) : • main : Ainsworth Tsubaki, Ainsworth Higanbana • other(s) : Ainsworth Tsuruko, Ainsworth Yuu, Ishihaya Ame,... rating : member của World Watcher [!] warning : • đây là không gian khác, tức là Tsuruko sẽ không cưới Tera và sinh ra Youra. Mà thay vào đó là YuuTsuru canon và sinh ra hai chị em nhân vật chính. -enjoy-

Danh sách chương: