Xả ảnh

Giới thiệu truyện:

Tokoro sẽ xả hết các ảnh trong máy Tokoro ra :3, Tokoro sẽ hăm xả mấy cái tài liệu đen của Tokoro âu :3 , thể loại tùm lum à :3

Danh sách chương: