Xin lỗi ư ! Tôi không thể Fairy tail !

Giới thiệu truyện:

Cứ đọc đi . Đọc không hay thì cứ chê . Chê thì truyện mới hay được . Viết lại mà không hay thì chê tiếp . Chê tiếp thì phải đọc lại xem hay không . Sửa rồi vẫn không hay thì tối nhất là BACK . Bye bye Vào truyện nha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: