( xk , nuphu, np , .... ) Là Yêu Hay Ko Yêu Thì Tôi Vẫn Thấy ghét Anh , Chờ Đi .

Giới thiệu truyện:

truyện của mình có nói về lịch sử một chút và mình sẽ sửa lại lịch sử một chút nhân vật trong truyện thông minh nhưng EO thì thấp như bao truyện khác ,... vì vào học nên kịch đăng chưa ổn định có thể sẽ hơi trễ khi nào lịch sắp xếp xong sẽ có truyện dài > 50 chương nhân vật chính thuộc dạng hơi đa nhân cách một tý .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: