Xuân Noãn Hương Nùng - Tiếu Giai Nhân - Chính văn hoàn

Giới thiệu truyện:

Nguồn: Converter: Củ Lạc VĂN ÁN: Trọng sinh tiền, nàng gả là Sở quốc công thế tử, Sau khi trọng sinh, nàng trực tiếp gả cho Sở quốc công. Về phần hai cái tướng công khác biệt, Lục Minh Ngọc mặt đỏ: Càng cao càng suất, càng ngọt càng cường... Đọc nêu lên: 1. Song trọng sinh,1v1,HE 2. Kiếp trước tướng công cùng đương nhiệm là đường huynh đệ, phi phụ tử.

Danh sách chương: