XUYÊN ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN

Giới thiệu truyện:

Một ngày xui xẻo lại có thể khiến cô xuyên không, thật là một chuyện hi hữu. Nhưng cơ hội được sống thật đáng quý nên cô sẽ tiếp tục sống thật tốt... Bắt đầu mọi thứ lại thôi!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: