Xuyên đến tương lai thành thái tử phi

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nhà Gỗ Màu Tím 317 chương+ vài phiên ngoại Đôi lời: 1. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang truyện đi nơi khác hoặc sử dụng với mục đích thương mại. 2. Mình vừa đi học và đi làm nên thời gian khá eo hẹp, có thể rất rất lâu mới có chương mới cho mọi người đọc. Nhắm bộ này 2 năm mới hoàn nổi. 3. Mình sẽ không drop, nhưng thời gian ra chap khá lâu, cả tháng chắc mới có vài chương mới, mong mọi người kiên nhẫn chờ. 4. Mình là tay mơ mới vào nghề nên không thể tránh khỏi sai sót, mọi người thấy sai sót xin cmt để mình sửa. Cảm ơn mọi người. P/s: Cảm ơn @caokhin đã giúp tui trong quá trình edit, về sau tui còn nhờ cậy cô dài dài

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: