Xuyên Hệ Thống Công Lược Tra Công (Đam Mỹ)

Giới thiệu truyện:

Đầu tiên muốn nói: AI KHÔNG THÍCH NGƯỢC HOẶC GHÉT ĐAM MỸ THỈNH RA NGOÀI * Phất khăn* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cố Lam thân phận không còn nhớ được gì, mọi thứ chỉ làm theo bản năng... [ Hệ thống 732 *mặt biến đen*: Ân......ký chủ.... Phiền người đừng giở trò lưu manh...] [Cố Lam: Chỉ là bản năng :))))))))))) ] Cố Lam đơn giản xuyên lấy kinh nghiệm, gặp đủ nhân vật để công lược để có thể tìm lại trí nhớ và mục đích hắn chết. ( Mà hắn cũng không quan tâm lắm ) Cuối cùng khi đã bắt đầu thời cơ chín muồi, hăn bắt đầu nhúng tay vào những thế giới quan trọng nhất. .....Hệ thống giải thích. Sao hắn lại vào vai 'tiện thụ'? Hệ thống lắc đầu bó tay. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. CP: *ca này chịu chính ta còn chưa nghĩ kết thúc a~* 2. Truyện này có thể rất máu chó, thỉnh xem xét kĩ lưỡng a~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: