(Xuyên không) (Cổ đại) (Sát thủ) (12 chòm sao) Lời tiên tri ngàn năm.

Giới thiệu truyện:

6 sao nữ đang đi trên một chuyến bay về VN thì máy bay tự nổ làm mấy chị kia xuống âm phủ phá nát cái phủ của Vương Ca luôn nhưng mà số các chị ấy chưa tuyệt nên được Vương Ca cho xuyên không về thời cổ đại và các chị ấy được được người dân ở đây gọi là gọi là người được chọn trong lời tiên tri năm đó vì có màu tóc và mắt đặc biệc.HẾT. Nữ: như cũ. Nam: như cũ. COUPLE: như cũ.

Danh sách chương: