xuyên không level 999

Giới thiệu truyện:

- Nhật trường là một tay game thủ sống tại Sài Gòn, dành hơn 20 năm để cày game Tiên Hiệp Cửu Giới luyện nhân vật của mình đạt đến Max Level 999. Sau đó khám ra Map ẩn Thập Giới, và tiếp tục dành hơn 2 năm để đánh giết Boss Hỗn Độn. Chỉ còn chờ 1 ngày nữa là Game Tiên Hiệp Cửu Giới sẽ công bố. Nhật trường là người đầu tiên đạt đến Level 999 và khám phá ra map ẩn Thập Giới và nhận phần thưởng đặc biệt, Nhật trường trong lòng không khỏi vui sướng, quyết định trước hôm đó đi ăn mừng. - Nhưng sau khi vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền bị một chiếc xe tải của dịch vụ Isekai tông thẳng vào và chết. Kết quả khi tỉnh dậy, xuyên không đến 100,000 năm sau của game Tiên Hiệp Cửu Giới cùng với Nhân vật game của mình, Max Level 999 và Max điểm thuộc tính Cảnh giới: 1. Khai Mạch Cảnh 2. Luyện Khí Cảnh 3. Luyện Thể Cảnh 4. Linh Hải Cảnh 5. Vương Hoàng Cảnh 6. Tôn Hoàng Cảnh 7. Địa Nhân Cảnh 8. Thiên Nhân Cảnh 9. Đế Cảnh 10. Bán Thần Cảnh 11. Thần Cảnh 12. Phá Toái Cảnh 13. Hư Không Cảnh 14. Tuyên Thể Cảnh 15. Hóa Hồng Cảnh 16. Hư Vô Cảnh 17. Kiếp Cảnh 18. Đạo Cảnh 19. Vô Cảnh 20. Bán Tiên 21.Kim Tiên 21. Huyền Tiên 22. Thái Ất Kim Tiên 23. Tiên Tôn 24. Tiên Đế 25. Thần Vương Cảnh 26. Thiên Tôn Cảnh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: