[ Xuyên nhanh, hệ thống ] Nữ vương xin đừng phá!!!

Giới thiệu truyện:

Nữ chính: Cảnh Ngự, xuyên qua các thế giới để tìm cách cứu người nam nhân mà nàng yêu sâu đậm. Mỗi thế giới là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhưng đối với nàng, những thế giới đó chỉ giống như một khu vui chơi. Cảnh Ngự sẽ phá từng thế giới như thế nào? (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: