Xuyên nhanh: Nữ phụ lưu manh!!! Vật hi sinh mau phản kích!

Giới thiệu truyện:

Xuyên qua các thế giới khác nhau, mỗi thế giới lại là một câu chuyện Muốn xem hệ thống bán manh, Muốn xem nữ chính bá đạo, Muốn xem nam chính ngạo kiều, đáng yêu, ....Xin mời nhảy hố! =v=

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: